Faktasider og faktakart – gamle versjoner tas bort

02.10.2019 3. oktober vil de gamle versjonene av Faktasider og Faktakart fases ut og erstattes av de nye versjonene lansert 6. juni 2019. I forbindelse med dette vil det pågå arbeid slik at både nye og gamle sider vil kunne være utilgjengelige deler av dagen.

Refererer til informasjon gitt 6. juni 2019 som ble sendt ut til alle som har abonnert på nyheter fra "Faktasider og faktakart – teknisk informasjon".


Faktasider
Gammel versjon vil tas bort og ny versjon er tilgjengelig på https://factpages.npd.no.

Faktakart
Gammel versjon tas bort og ny versjon er tilgjengelig på https://factmaps.npd.no.

Noen av de gamle tjenestene på http://gis.npd.no/arcgis/rest/services vil likevel være tilgjengelig for en periode, men fjernes etter hvert uten ytterligere forvarsel. Vi anmoder derfor at de som enda ikke har koblet seg over på de nye tjenestene gjør dette.

Oppdatert: 13.04.2021