Karttjenester – oppdatert endringslogg

14.10.2019 Oppdatert endringslogg med informasjon om attributtendringer mellom nye og gamle nedlastbare CSV-/shapefiler.

Se egen oversikt med endringslogg og tilgang til attributtoversikten.

Oppdatert: 13.04.2021