Utsatt til mandag 13. desember – Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart

06.12.2021 Den planlagte oppgradering av faktasider og faktakart er utsatt til mandag 13. desember fra kl. 15:00, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid denne ettermiddagen og kvelden.

Det legges til rette for fremtidige boretillatelser, samtidig som det er gjort noen mindre endringer og oppdateringer.

Faktasider

Sidevisning

  • Brønnbane: Fremtidige boretillatelser for letebrønner. Disse vil vises under fanen "Brønnbane"/ "Sidevisning" / "Leting" / "Boretillatelser".
  • Undersøkelser: Det er laget en lenke til "Kart i sanntid" fra de ulike undersøkelser. Dette kartet viser hvor seismikkfartøyene befinner seg i tilnærmet sanntid.


Tabellvisning

  • Brønnbane: Det gjøres en forandring under "Brønnbane" / "Tabellvisning" / "Andre" hvor det nå inkluderes en ny attributt "Brønnbane alias navn" – taggnavn "wlbAliasName". Det er også gjort en rettelse under "Leting"/, "Alle Lang liste" og "Utvinning" for attributtene "prlNpdidProdLicenceTarget" og "wlbLicenceTargetName".


Faktakart

Se åpne data

  • Brønnbane-informasjon i faktakart og tilhørende tjenester.
  • Undersøkelser – Lenke til "Kart i sanntid" fra de ulike undersøkelser.
  • Geologi-gruppen utvidet med nytt lag.
    • CCS – data fra CO2-atlaset.
  • Geologidata er nå også tilgjengelige for nedlasting som FGDB.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.12.2021

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.