Liten endring på Faktasider

18.02.2021 I dag tar Oljedirektoratet i bruk et nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser på norsk sokkel.

Meldesystemet er utviklet i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. I den forbindelse vil det være noen små justeringer på faktasider under fanen «Undersøkelser».

Tabellvisningene er uendret, det vil si ingen attributter er lagt til eller fjernet, men avhengig av årstall for undersøkelsen vil en eller flere attributter være tomme.

For sidevisninger (generell informasjon) derimot er følgende attributter fjernet:

  • «Total lengde – planlagt [cdp km]»
  • «Total lengde – planlagt [båt km]»
  • «Netto areal – planlagt 3D/4D [km2]»

Oljedirektoratets Faktasider

Oppdatert: 18.02.2021