Oppgradering av faktasider og faktakart

11.01.2021 19. januar lanseres det en ny versjon av faktasider som er tilpasset både PC, nettbrett og mobiltelefon. Samtidig gjøres det oppgraderinger av faktakartet. Løsningene vil bli tatt ned 19. januar kl. 9, og vil bli nede noen timer.

Faktasider

Det er gjort et redesign av faktasider basert på kravet fra Digitaliseringsdirektoratet om at alle offentlige nettsteder skal være universelt utformet (UU) innen 1.1.2021. Målet er at nettstedet skal kunne fungere bedre for personer med nedsatt funksjonsevne.

Brukergrensesnittet er oppgradert til å være responsivt – det betyr at nettstedet vises optimalt i alle skjermstørrelser. Nettstedet fungerer nå på både på PC, mobil og nettbrett. All funksjonalitet skal virke som før – både lenker som går direkte til applikasjonen og lenker som går til tjenester som ligger bak applikasjonen.

Tabellvisning

Ingen forandringer er gjort på tabellvisningene. For de som henter ut data anbefaler vi å bruke tabellvisningene i enten CSV- eller XML-format – og bruke «Taggene» som er beskrevet under «Attributter» for hver informasjonstype (Brønnbane, Felt, Funn etc.). For mange av informasjonstypene eksisterer det også Rest API.

Det er laget en ny tabellvisning for borekaks. Denne vil være tilgjengelig under "Brønnbane" / "Tabellvisning" / "Med" / "Borekaks".

Sidevisning

På sidevisningene er det gjort noen mindre tilpassinger på innholdet for å tilfredsstille kravet til universell utforming. Sidevisning er ikke ment for nedlastning av data, men for interaktive oppslag gjennom applikasjonen og evt. produksjon av PDF for utskrift.


Faktakart

Faktakart og tjenester oppgraderes for å få oppdaterte programvareversjoner som inneholder sikkerhetsoppdateringer og feilfiksing fra leverandørens side. Det er i denne omgang ingen ny funksjonalitet på faktakartet.

Send gjerne kommentarer eller rapporter feil til factweb@npd.no

Oppdatert: 11.01.2021

Siste nyheter

Produksjonstal desember 2021
20.01.2022 Førebels produksjonstal i desember 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 108 000 fat olje, NGL og kondensat.
TFO 2021: 28 selskaper får tilbud om andeler
18.01.2022 18. januar 2022 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Tørr brønn øst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6306/9-1
17.01.2022 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 886, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/9-1.
Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel
13.01.2022 Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens eksportinntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.
Få med deg direktesending av Sokkelåret 2021
12.01.2022 Torsdag 13. januar 2022 kl. 10.00 gir oljedirektør Ingrid Sølvberg en oppsummering av året som gikk på norsk sokkel.
Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-7 S og 35/10-7 A
07.01.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-7 S og avgrensningsbrønn 35/10-7 A.
Kurs for fiskerikyndige
05.01.2022 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B
28.12.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Smartere databruk kan øke verdiskapingen
21.12.2021 Oljedirektoratet har tatt initiativ overfor industrien for å diskutere hvilke grep som kan tas for å øke verdiskapingen ved bedre bruk av data.
Produksjonstal november 2021
21.12.2021 Førebels produksjonstal i november 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 999 000 fat olje, NGL og kondensat.