Oppgradering av faktasider og faktakart

11.01.2021 19. januar lanseres det en ny versjon av faktasider som er tilpasset både PC, nettbrett og mobiltelefon. Samtidig gjøres det oppgraderinger av faktakartet. Løsningene vil bli tatt ned 19. januar kl. 9, og vil bli nede noen timer.

Faktasider

Det er gjort et redesign av faktasider basert på kravet fra Digitaliseringsdirektoratet om at alle offentlige nettsteder skal være universelt utformet (UU) innen 1.1.2021. Målet er at nettstedet skal kunne fungere bedre for personer med nedsatt funksjonsevne.

Brukergrensesnittet er oppgradert til å være responsivt – det betyr at nettstedet vises optimalt i alle skjermstørrelser. Nettstedet fungerer nå på både på PC, mobil og nettbrett. All funksjonalitet skal virke som før – både lenker som går direkte til applikasjonen og lenker som går til tjenester som ligger bak applikasjonen.

Tabellvisning

Ingen forandringer er gjort på tabellvisningene. For de som henter ut data anbefaler vi å bruke tabellvisningene i enten CSV- eller XML-format – og bruke «Taggene» som er beskrevet under «Attributter» for hver informasjonstype (Brønnbane, Felt, Funn etc.). For mange av informasjonstypene eksisterer det også Rest API.

Det er laget en ny tabellvisning for borekaks. Denne vil være tilgjengelig under "Brønnbane" / "Tabellvisning" / "Med" / "Borekaks".

Sidevisning

På sidevisningene er det gjort noen mindre tilpassinger på innholdet for å tilfredsstille kravet til universell utforming. Sidevisning er ikke ment for nedlastning av data, men for interaktive oppslag gjennom applikasjonen og evt. produksjon av PDF for utskrift.


Faktakart

Faktakart og tjenester oppgraderes for å få oppdaterte programvareversjoner som inneholder sikkerhetsoppdateringer og feilfiksing fra leverandørens side. Det er i denne omgang ingen ny funksjonalitet på faktakartet.

Send gjerne kommentarer eller rapporter feil til factweb@npd.no

Oppdatert: 11.01.2021

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.