Oppgradering av faktasider og faktakart

11.01.2021 19. januar lanseres det en ny versjon av faktasider som er tilpasset både PC, nettbrett og mobiltelefon. Samtidig gjøres det oppgraderinger av faktakartet. Løsningene vil bli tatt ned 19. januar kl. 9, og vil bli nede noen timer.

Faktasider

Det er gjort et redesign av faktasider basert på kravet fra Digitaliseringsdirektoratet om at alle offentlige nettsteder skal være universelt utformet (UU) innen 1.1.2021. Målet er at nettstedet skal kunne fungere bedre for personer med nedsatt funksjonsevne.

Brukergrensesnittet er oppgradert til å være responsivt – det betyr at nettstedet vises optimalt i alle skjermstørrelser. Nettstedet fungerer nå på både på PC, mobil og nettbrett. All funksjonalitet skal virke som før – både lenker som går direkte til applikasjonen og lenker som går til tjenester som ligger bak applikasjonen.

Tabellvisning

Ingen forandringer er gjort på tabellvisningene. For de som henter ut data anbefaler vi å bruke tabellvisningene i enten CSV- eller XML-format – og bruke «Taggene» som er beskrevet under «Attributter» for hver informasjonstype (Brønnbane, Felt, Funn etc.). For mange av informasjonstypene eksisterer det også Rest API.

Det er laget en ny tabellvisning for borekaks. Denne vil være tilgjengelig under "Brønnbane" / "Tabellvisning" / "Med" / "Borekaks".

Sidevisning

På sidevisningene er det gjort noen mindre tilpassinger på innholdet for å tilfredsstille kravet til universell utforming. Sidevisning er ikke ment for nedlastning av data, men for interaktive oppslag gjennom applikasjonen og evt. produksjon av PDF for utskrift.


Faktakart

Faktakart og tjenester oppgraderes for å få oppdaterte programvareversjoner som inneholder sikkerhetsoppdateringer og feilfiksing fra leverandørens side. Det er i denne omgang ingen ny funksjonalitet på faktakartet.

Send gjerne kommentarer eller rapporter feil til factweb@npd.no

Oppdatert: 11.01.2021