Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Faktasidene er oppgradert

22.05.2012 Faktasidene er oppgradert med et nytt konsept for "dato sist oppdatert", nye rapporter, nye attributter og en korreksjon av tag-navn.

For å ivareta kompatibilitet med tidligere versjoner for rapporter i tabellvisning, er følgende prinsipper fulgt i den grad det har vært mulig:

 • Ingen attributter fjernet
 • Ingen tag-navn endret (inkludert i CSV- og XML-eksport)
 • Ingen URL-er endret (ved visning av egenskaper for "Last ned/Eksporter" menyvalg).

Oppgraderingen omfatter:

 1. Dato sist oppdatert
  Dette nye konseptet er lagt til for Brønnbane, Lisens, BAA, Felt, Funn og Innretning. To nye attributter "Dato hovednivå oppdatert" og "Dato alle oppdatert" er introdusert.

  Oppdatering av disse to attributtene starter den 23.5.2012. Endringer før denne dato vil ikke vises (blank).

  Se "Attributter" for mer informasjon.

 2. Nye rapporter
  a) Lisens - Tabellvisning - Arbeidsprogram
  b) Felt - Tabellvisning - Investeringer
  c) Felt - Tabellvisning - Beskrivelse
  d) Brønnbane - Tabellvisning - Med - Dokumenter
  e) Brønnbane - Tabellvisning - Med - Kjernebilder

 3. Nye attributter
  a) BAA - Tabellvisning - Rettighetshavere: Tag baaNpdidBsnsArrArea
  b) Lisens - Tabellvisning - Oversikt: Tag prlPhaseCurrent
  c) Felt - Tabellvisning - Reserver: Tag fldRecoverableOE og tag fldRemainingOE

 4. Endring
  Funn - Tabellvisning - Oversikt: Tag cmpLongName2 endret til cmpLongName
  Stratigrafi - Tabellvisning - Brønnbaner: IsuName3 endret til  IsuName, IsuLevel6 endret til isuLevel

Oppdatert: 20.03.2019