Faktasidene oppgraderes med mer seismiske data

21.11.2012 I dag er mer informasjon tilgjengelig under seismikkfanen. Alle innsamlinger etter 1965, innsamlinger som er under behandling samt innsamlinger som er avlyst.

For mer informasjon se Faktasider - seismikk.

 1. Nye rapporter
  a) Seismikk – Sidevisning – Under behandling
  b) Seismikk – Sidevisning – Avlyst

 2. Nye attributter
  BAA – Tabellvisning – Rettighetshavere. Ny attributt "NPDID for selskap", har taggnavn "cmpNpdidCompany".

 3. Forandring av attributter
  Ingen attributter har forandret tagg eller overskrift i denne oppgraderingen.

 4. Tidlig advarsel attributter som vil bli forandret i neste versjon
  Neste oppgradering av Faktasider er planlagt i slutten av januar 2013. Denne vil inneholde Petroleumregisteret. Endelig dato vil bli opplyst minst en uke i forveien.

  "Selskap" – "Alle" – "Gruppe" (Taggnavn "cmpGroup") vil bli satt til "NA" (not applicable). Dette på grunn av manglene kvalitet. Denne attributten bør slettes fra importrutiner som laster ned data fra Faktasider, og vil senere (ikke før 1.10.2013) bli fjernet fra Faktasider.

  "Seismikk" – "Oversikt" – "NPDID for survey" (taggnavn "seaNpdidSurvey2"). Denne taggen vil bli rettet til "seaNpdidSurvey" ihht beskrivelsen av "Attributter".

Oppdatert: 20.03.2019