Flyttbare innretninger i Faktasidene

24.06.2013 1. september vil flyttbare innretninger som har funksjon = "Support " eller blank bli fjernet fra Faktasidene. Dette datasettet er i dag ikke komplett fordi alle fartøyer ikke er inkludert.

Oppdatert: 20.03.2019