Foreløpige “release notes”

16.05.2014 Det er planlagt en større oppgradering av Faktasidene den 18.06.2014 i tidsrommet 15:00-21:00.

Denne informasjonen gir en oppsummering av de mest synlige endringene som blir introdusert.

For brukere som benytter seg av automatisk nedlasting fra Faktasidenes Tabellvisning, se "Endringer/Fjerning fra Tabellvisning" nederst på siden for en liste av alle attributter i Tabellvisning som enten blir fjernet eller hvor taggnavnet er blir endret. Nye tabellvisninger og nye attributter til eksisterende tabellvisninger er ikke tatt med i denne oversikten.


Endringer av brukergrensesnittet


 • PDF-filen som blir produsert ved eksport til PDF fra "Sidevisning" er blitt forbedret
 • Enklere og mer oversiktlig tilgang til Eksport (PDF, Excel, XML, CSV) fra menyen; dette gjelder både for "Sidevisning" og "Tabellvisning"
 • Integrasjon med den nye versjonen av Faktakart. Bruk "Kart" valget fra "Sidevisning" 

 

Endringer og tillegg


"Seismikk" er endret til "Undersøkelser"

 • Valget fra hovedmenyen, som tidligere het "Seismikk" heter nå "Undersøkelser". Denne endringen er blitt gjort fordi det ikke kun ligger seismiske undersøkelser under denne fanen, men også elektromagnetiske undersøkelser og undersøkelser som er gjort uten bruk av en seismisk kilde. For å kunne skille bedre på ulike undersøkelser er det introdusert et nytt valg: "Undersøkelser" -> "Sidevisning" -> "Gruppér på kategori".

Andre brønnbaner

 • Det som tidligere ble kalt  "Grunne" brønnbaner heter nå "Andre" brønnbaner. Dette nye begrepet dekker alle brønnbaner unntatt letebrønner og utvinningsbrønner.
 • "Andre" brønnbaner er ytterligere splittet opp i "Grunnundersøkelser", "Vitenskapelig", "Grunn Gass", "Stratigrafisk" og "Pilot".
 • "Andre" brønnbaner finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning".
 • For mer informasjon, se beskrivelsen av attributtet "Formål" under "Brønnbane" -> "Attributter".

Status for utvinningsbrønnbaner

 • "Status" er nå gjeninnført og blir vedlikeholdt med Daily Drilling Report som hovedkilde.
 • For mer informasjon, se beskrivelsen av attributtet "Status" under "Brønnbane" -> "Attributter".

Tilstedeværende ressurser for Felt

 • Under "Felt" vil du nå finne både ODs estimat for reserver og tilstedeværende ressurser. Denne informasjonen finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning"
 • I tillegg fins denne informasjonen splittet på selskap og felt under "Selskap" -> "Sidevisning"

Investeringer på Felt

 • Under "Felt" -> "Sidevisning" og "Tabellvisning" vil du nå finne forventede investeringer fremover samt historiske investeringer.

Hovedforsyningsbase for Felt

 • Denne informasjonen finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning"

Funn

 • Det er blitt lagt inn beskrivelser av funn i fasene "Besluttet av rettighetshavere" og "Planleggingsfase". Denne informasjonen finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning".

Business Arrangement Area (BAA) i selskapsinformasjon

 • Fra "Selskap" -> "Sidevisning" er det nå mulig å se hvilket avtalebasert område et selskap er involvert i.

Stratigrafi – undergrupper

 • Et nytt nivå av litostratigrafi er lagt til – "Undergrupper". Dette nivået ligger mellom "Grupper" og "Formasjoner". Det er tilgjengelig under "Stratigrafi" -> "Sidevisning" – "Lithostratigrafi".

Foringsrør og styrketester

 • Test type er lagt til som attributt på "Foringsrør og styrketester".
 • Denne informasjonen finnes både under "Brønnbane" -> "Sidevisning" og "Tabellvisning".

 

Endringer/fjerning fra Tabellvisning

 

Denne tabellen viser hvilken informasjon som er endret eller fjernet fra "Tabellvisning"

Nye attributter for eksisterende menyvalg eller nye menyvalg er ikke listet her.

"Brønnbane" -> "Tabellvisning" -> "Grunne"

Erstattet av "Brønnbane" -> "Tabellvisning" ->
"Andre"

"Selskap" -> "Tabellvisning" -> "Alle"

"cmpGroup" attributtet er fjernet

"Stratigrafi" -> "Tabellvisning" ->
"Brønner"

Tagg "IsuBrønnbaneUpdatedDate" er endret til "lsuBrønnbaneUpdatedDate"

(tagg starter med liten  "L" og ikke med stor "I")

"Brønnbane" -> "Tabellvisning" ->
"Med" -> "Borestrengtester"

Tagg endret fra "wlbNPDID_Wellbore" til  "wlbNPDIDWellbore"

"Seismikk" er blitt endret til "Undersøkelser" 

Når en eksporterer direkte fra report server, legg merke til at deler av url-en er endret

IP adresse er obligatorisk i parameter

Når en eksporterer direkte fra report server, så er parameteren "IpAddress" nå obligatorisk.

Vi ber om at dere bruker egen IP adresse, fordi OD bruker denne parameteren til logging av hvem som bruker tjenesten.

 

Oppdatert: 20.03.2019