Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nytt om ODs faktakart

24.10.2016 Oppgradert versjon av ODs Faktakart standardklient, versjon 2.1, har siden mai vært tilgjengelig i våre Faktasider.

Standardklienten (HTML) er nå også tilgjengelig fra våre nettsider www.npd.no og for visning i andre applikasjoner.

2.1-versjonene er bygget med Geocortex Essentials 4.3 basert på data fra ArcGIS Server 10.3 REST Map Service, levert gjennom HTML5 og Silverlight 2.4. Leveransen fikser kjente tekniske feil/mangler i 2.0 versjonen av Standard (HTML5) utgave.

Innhold og visningsrekkefølge av de ulike kartlagene i klientene er som før.

Som ledd i planlagt utfasing av den avanserte (Silverlight) utgaven er det nå bygget inn mer avansert funksjonalitet i Standard (HTML5) utgaven. Er du av de som har benyttet deg av vårt avanserte Faktakart vil vi derfor gjerne ha tilbakemeldinger på hvilke typer funksjonalitet det bør fokuseres på i videreutvikling av standardutgaven.

Innholdet i Faktakartet tilbys også som karttjenester: ArcGIS REST API Map Service, Web Map Service (WMS) og Web Feature Service (WFS), ref. ISO 19128:2005 (OGC:WMS). For mer informasjon se http://www.npd.no/no/Kart/Faktakart/.

Karttjenestene er uendret og versjon 2_0 som tidligere.

Oppdatert: 20.03.2019