Nytt om ODs kart og karttjenester

23.01.2015 Nytt faktakart har vært tilgjengelig siden juni 2014. Her er en orientering om videre utvikling av faktakartet med tilhørende karttjenester.

Faktakartet

Siden juni 2014 har Faktakartet vært tilgjengelig i to utgaver, en standard (HTML5) og en avansert (Silverlight). Faktasidene lenker til standardutgaven, som også er i bruk i OD og OED's app OilFacts. Standardutgaven kan benyttes på alle digitale flater. For de med ønske om mer funksjonalitet har vi anbefalt den avanserte utgaven, som passer best til desktop-bruk.

Leverandøren av Geocortex Essentials, produktet vi benytter for publisering av faktakartet, melder nå at Silverlight-utgaven av flere grunner dessverre ikke vil bli videreutviklet. Blant annet har Google meldt at support av applikasjoner som benytter Silverlight i Chrome vil falle bort ila 2015. Disse endringene medfører heldigvis at det vil bli større fokus på å utvikle funksjonalitet i HTML5-utgaven.

OD har ingen umiddelbare planer om å fjerne den avanserte utgaven av Faktakartet, som fortsatt vil fungere i nettlesere som Internet Explorer og Firefox, men vil med dette gi en tidlig varsling om de planlagte endringene. Er du av de som har benyttet deg av vår avanserte Faktakartutgave vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på hvilke typer funksjonalitet det bør fokuseres på i videreutvikling av standardutgaven.

Faktakarttjenester

Det er fullt mulig å benytte innholdet faktakartet som karttjeneste i egne kartverktøy. Faktakartet benytter ESRI Map Services tilgjengelige på http://gis.npd.no/arcgis/rest.

Vi har også lansert Faktakartet som WebMapService (WMS) og WebFeatureService (WFS) tjenester, i første omgang i beta-versjon. URL til beta WMS/WFS er http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0.

Utfasing av gamle løsninger

Vi vil i en overgangsperiode fortsatt drifte gammelt faktakart og tilhørende wms-tjeneste parallelt med de nye løsningene. Dersom du eller din organisasjon benytter wms-tjeneste som omtalt på http://npdwms.npd.no oppfordrer vi likevel til å teste og ta i bruk de nye løsningene, ettersom vi planlegger utfasing av disse medio 2015.

For spørsmål eller tilbakemeldinger benytt gjerne factweb@npd.no.

Oppdatert: 20.03.2019