Oppgradering av Faktasidene desember 2014

21.11.2014 En oppgradering av Faktasidene vil bli gjort 1. desember 2014. Nettstedet vil derfor kunne være nede fra klokken 15 til 21 denne dagen. Oppgraderingen er basert på tilbakemeldinger fra brukere i og utenfor Oljedirektoratet.

Vennligst fortsett å bruk factweb@npd.no til å gi dine kommentarer eller rapportere feil enten på data eller på systemet.

For de som laster ned data fra Faktasidene:

OD prioriterer å holde "Tabellvisning"-del av Faktasider så bakoverkompatible som mulig. For de av dere som laster ned data ved hjelp av XML eller CSV:

 1. Fire tagnavn under "Selskap" har blitt slettet (se nedenfor for mer informasjon)
 2. Ingen eksisterende tagger har endret navn.
 3. Ingen eksisterende rapporter (URL-er til rapportserveren) har endret navn eller har blitt slettet, men noen rapporter har fått nye attributter.

Endringer og tilføyelser


Brønnbane

 • Under "Brønnbane" ->" Sidevisning" -> "Annet" er menypunktet "Alle" lagt til. "Alle" lister alle brønnbaner som ikke er "Exploration" eller "Development".
 • To tidligere feil som oppstod ved bruk av "File geodatabase" (se snarvei for geografiske datasett i Faktasider) har blitt korrigert. Attributtene Url og type er nå riktig.


Undersøkelser

 • To nye attributter er inkludert: "Midtpunkt" og "Båter". Se attributtbeskrivelsene for mer informasjon. Disse to attributtene er inkludert i alle "Tabell"-rapporter unntatt "Koordinater" og "Siste oppdatering".
 • I Faktasidene versjon av 19.6.2014, ble menyoppføringen "Kategori" innført. Dette angir hvorvidt seismikk, elektromagnetisk eller annet verktøy blir brukt. "Kategori" er nå lagt til som en ny attributt til følgende "Tabell"-rapporter: "Oversikt", "Under behandling", "Planlagt", "Pågående", "Pause" og "Avlyst". Se attributtbeskrivelse for "Undersøkelser" for flere detaljer.


Lisens

 • I "Sidevisning" er det nå mulig å se heftelser fra Petroleumsregisteret sammen med annen informasjon om lisensen.
 • I "Sidevisning" er det laget en ny inndeling av "Arbeidsprogram".
 • I "Tabellvisning" -> "Arbeidsprogram" er det innført en ny attributt, "Kategori".


Selskap

 • "Nasjonskode" vises i alle menyer i "Sidevisning" og "Tabellvisning" -> "Alle". Se attributtbeskrivelse for "Selskap" for flere detaljer.
 • Fire attributter er slettet fra "Selskap" -> "Tabellvisning" -> "Reserver"; "CmpInplaceOil", "cmpInplaceAssLiquid", "cmpInplaceAssGas" og "cmpInplaceFreeGas".
 • Nytt menyvalget "Selskap" -> "Tabellvisning" -> "Tilstedeværende ressurser" viser nå tilstedeværende ressurstall for selskapet.

Oppdatert: 20.03.2019