Oppgradering av Faktasidene har blitt utført

02.12.2014 Desember oppgraderingen av Faktasidene som ble annonsert 21. november, ble satt i drift i går kveld. Forandringene har vært så få som mulig, for ikke å forstyrre eksisterende brukere som laster ned og søker etter data fra sidene.

Nesten alle planlagte forandringer og utvidelser som ble beskrevet i "release notes" har blitt utført.

Kun to punkter skiller seg fra beskrivelsen:

  1. Menyvalget "Tilstedeværende ressurser" under "Selskap" -> "Tabellvisning" ikke er inkludert.
  2. Menyvalget "Brønnbane" > "Sidevisning" -> "Utvinning" har fått  to nye menyer – "Under boring" og "Suspendert" - disse er en oppsplitting av den tidligere menyen "Aktive".


Vennligst bruk factweb@npd.no for spørsmål eller forslag til forbedringer av Faktasidene.

Oppdatert: 20.03.2019