Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oppgradering av ODs Faktasider i 2016

04.04.2016 En oppgradering av ODs Faktasider vil være tilgjengelig 2. mai 2016. Oppgraderingen inneholder endringer basert på interne krav og eksterne forespørsler.

Integrering med Faktakartet

Den mest synlige endringen er at kartutsnitt nå også blir vist i Faktasidene. Dette er implementert ved å benytte standard karttjenester fra ODs Faktakart.

Tittel på nettsiden

Tittelen på den spesifikke nettsiden en er inne på vil nå bli vist i nettleseren, for. eks.
'Lisens – Faktasider – Oljedirektoratet' og 'Brønnbane – Faktasider – Oljedirektoratet'.

Endringer til sidevisning

Menyvalg

Endring

TUF/ Sidevisning /Rørledning

Ny informasjon 'Rørledning' er blitt lagt til.
Dette er data som tidligere kun har vært tilgjengelig som et geografisk datasett. 'Alle' lister alle rørledninger. Sortert på 'Merkelapp' grupperer rørledninger alfabetisk i henhold til rørledningens merkelapp på kartet. Sortert på 'Tilhører' grupperer rørledningen etter Felt eller TUF som den er koblet til.

Lisens/ Sidevisning / meny

Det er lagt til to nye filter: 'Initiell fase' og 'Produksjonsfase'.

Licence / Sidevisning / Alle

Under Generell informasjon er det blitt lagt til et nytt attributt 'Stratigrafisk'. Attributtet forteller om lisensen har noen stratigrafiske avgrensninger: (NO) eller (YES or PARTLY).

Felt / Sidevisning / Alle

Under Generell informasjon er det blitt lagt til et nytt attributt 'Hovedområde'. Attributtet forteller om feltet ligger i Norskehavet, Nordsjøen eller Barentshavet.

Felt / Sidevisning /  Alle

Under Beskrivelse er det lagt til et nytt attributt 'Dato oppdatert'. Dette attributtet angir når informasjonen som ligger under Beskrivelse er blitt oppdatert.

Selskap / Sidevisning /

Under ODs estimat for reserver (selskapets andel) er det blitt fjernet 9 attributter fordi informasjonen var misvisende.
De 5 gjenværende attributtene viser gjenværende reserver av olje, gas, NGL, kondensat og olje ekvivalenter.

Funn /

Under 'ODs ressursestimat (norsk andel)' er det blitt lagt til et nytt attributt 'Utvinnbare olje ekvivalenter'. Dette gjelder kun for funn som ikke inngår i eksisterende felt.


Endringer til tabellvisning

For å sikre kompatibilitet med tidligere nedlastninger av tabelldata i XML- og CSV-formater så blir det gjort så få endringer som mulig i tabellvisningene.

Noen ganger kan imidlertid endringer ikke unngås, enten pga feil som er oppdaget eller av forretningsmessige årsaker. Tabellen nedenfor gir en fullstendig oversikt over de endringer som er gjort i tabellvisningene.

Fullstendig oversikt over endringer til tabellvisning (PDF)

Oppdatert: 20.03.2019