Petroleumsregisteret inkluderes i Faktasidene

24.01.2013 Ny oppgradering av Faktasidene er planlagt tirsdag 29. januar 2013, og Faktasidene vil derfor kunne være utilgjengelige fra klokken 15.00.

I tillegg til å inkludere ti nye rapporter fra Petroleumsregisteret, vil punktene satt opp under "tidlig advarsel" fra 21.11.2012 bli implementert. Mer detaljert oversikt vil bli tilgjengelig når oppgraderingen er utført.

Oppdatert: 20.03.2019