Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

april 2002

11.06.2002 Pressemelding nr. 30/2002: Produksjonen av petroleum i april var 22,4 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm³ o.e.). Av dette var rundt 15,1 millionar Sm³ o.e. olje, 5,8 millionar Sm³ o.e. gass og 1,6 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i april var om lag 3 157 000 fat stabilisert olje, om lag 181 000 fat NGL og om lag 147 000 fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 86,5 millionar Sm³o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 58,0 millionar Sm³ o.e., kondensat og NGL rundt 6,2 millionar Sm³o.e., og gass for sal rundt 22,3 millionar Sm³ o.e.

Ver oppmerksam på at oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel er nå flytta til OD's faktasider.

Foreløpige produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, mai 2002
Foreløpig produksjonsoversikt for mai viser en gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 3 066 000 fat olje. Endelige produksjonstal vil bli frigitt i begynnelsen av juli.

Oppdatert: 07.01.2010