april 2002

11.06.2002 Pressemelding nr. 30/2002: Produksjonen av petroleum i april var 22,4 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm³ o.e.). Av dette var rundt 15,1 millionar Sm³ o.e. olje, 5,8 millionar Sm³ o.e. gass og 1,6 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i april var om lag 3 157 000 fat stabilisert olje, om lag 181 000 fat NGL og om lag 147 000 fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 86,5 millionar Sm³o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 58,0 millionar Sm³ o.e., kondensat og NGL rundt 6,2 millionar Sm³o.e., og gass for sal rundt 22,3 millionar Sm³ o.e.

Ver oppmerksam på at oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel er nå flytta til OD's faktasider.

Foreløpige produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, mai 2002
Foreløpig produksjonsoversikt for mai viser en gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 3 066 000 fat olje. Endelige produksjonstal vil bli frigitt i begynnelsen av juli.

Oppdatert: 07.01.2010

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.