Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

august 2002

03.10.2002 Pressemelding nr. 36/2002: Produksjonen av petroleum i august var 20,0 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,3 millionar Sm3 o.e. olje, 4,1 millionar Sm3 o.e. gass og 1,6 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i august var om lag 2 895 000 fat stabilisert olje, om lag 156 000  fat NGL og om lag 168 000  fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 171,5 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 116,5 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 13,0 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 42,0 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, september 2002
Førebels produksjonsoversikt for september viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 719 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av november.

Oppdatert: 07.01.2010