Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

desember 2002

06.01.2003 Pressemelding nr. 3/2003: Produksjonen av petroleum i desember var 23,5 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,6 millionar Sm3 o.e. olje, 6,9 millionar Sm3 o.e. gass og 1,9 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i desember var om lag 2 962 000 fat stabilisert olje, om lag 202 000  fat NGL og om lag 197 000  fat kondensat.

I 2002 ble den totale produksjonen om lag 258,6 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 173,6 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 19,6 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 65,4 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, januar 2003

Førebels produksjonsoversikt for januar viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 973 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av mars 2003.
 

Oppdatert: 07.01.2010