Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juli 2002

12.09.2002 Pressemelding nummer 35/2002: Produksjonen av petroleum i juli var 22,4 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 15,4 millionar Sm3 o.e. olje, 5,2 millionar Sm3 o.e. gass og 1,8 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i juli var om lag 3 122 000 fat stabilisert olje, om lag 203 000  fat NGL og om lag 170 000  fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 151,5 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 102,2 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 11,4 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 37,9 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD's fakta-sider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, august 2002
Førebels produksjonsoversikt for august viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 914 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av oktober.


Kontaktinformasjon

Rune Hult

Oppdatert: 07.01.2010