november 2002

06.01.2003 Pressemelding nr. 2/2003: Produksjonen av petroleum i november var 22,9 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,6 millionar Sm3 o.e. olje, 6,4 millionar Sm3 o.e. gass og 1,9 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i november var om lag 3 059 000 fat stabilisert olje, om lag 207 000  fat NGL og om lag 191 000  fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 235,1 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 159,0 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 17,6 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 58,4 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, desember 2002

Førebels produksjonsoversikt for desember viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 981 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av februar 2003.
 

Oppdatert: 07.01.2010

Siste nyheter

Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.