november 2002

06.01.2003 Pressemelding nr. 2/2003: Produksjonen av petroleum i november var 22,9 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,6 millionar Sm3 o.e. olje, 6,4 millionar Sm3 o.e. gass og 1,9 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i november var om lag 3 059 000 fat stabilisert olje, om lag 207 000  fat NGL og om lag 191 000  fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 235,1 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 159,0 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 17,6 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 58,4 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, desember 2002

Førebels produksjonsoversikt for desember viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 981 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av februar 2003.
 

Oppdatert: 07.01.2010