Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

oktober 2002

04.12.2002 Pressemelding nr. 41/2002: Produksjonen av petroleum i oktober var 22,6 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,7 millionar Sm3 o.e. olje, 6,0 millionar Sm3 o.e. gass og 1,8 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i oktober var om lag 2 993 000 fat stabilisert olje, om lag 189 000  fat NGL og om lag 184 000  fat kondensat.

Så langt i 2002 er den totale produksjonen om lag 212,1 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 144,4 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 15,7 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 52,0 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs fakta-sider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, november 2002
Førebels produksjonsoversikt for november viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 3 080 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av januar 2003.


Kontaktinformasjon
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010