Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

august 2003

07.10.2003 Pressemelding nr. 24/2003: Produksjonen av petroleum i august var 20,1 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 13,3 millionar Sm3 o.e. olje, 4,8 millionar Sm3 o.e. gass og 1,9 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i august var om lag 2 699 000 fat stabilisert olje, om lag 181 000 fat NGL og om lag 207 000 fat kondensat.

Så langt i 2003 er den totale produksjonen om lag 171,9 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 110,2 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 15,4 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 46,3 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, september 2003
Førebels produksjonsoversikt for september viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 705 000 fat olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av november 2003.


Kontakt i OD

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010