Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

desember 2003

06.02.2004 Pressemelding nr. 3/2004: Produksjonen av petroleum i desember var 24,5 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,7 millionar Sm3 o.e. olje, 7,6 millionar Sm3 o.e. gass og 2,2 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i desember var om lag 2 978 000 fat stabilisert olje, om lag 219 000  fat NGL og om lag 237 000  fat kondensat.

I 2003 ble den totale produksjonen om lag 262,6 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 165,6 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 23,6 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 73,4 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til OD's fakta-sider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, januar 2004
Førebels produksjonsoversikt for januar viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 934 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av mars 2004.
 

Oppdatert: 07.01.2010