Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

februar 2003

06.01.2003 Pressemelding nr. 6/2003: Produksjonen av petroleum i februar var 21,6 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 13,5 millionar Sm3 o.e. olje, 6,3 millionar Sm3 o.e. gass og 1,7 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i februar var om lag 3 027 000 fat stabilisert olje, om lag 184 000  fat NGL og om lag 207 000  fat kondensat.

Så langt i 2003 er den totale produksjonen om lag 45,0 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 28,0 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 3,5 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 13,4 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, mars 2003
Førebels produksjonsoversikt for mars viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 3 012 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av mai 2003

 

Oppdatert: 07.01.2010