Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

januar 2003

06.01.2003 Pressemelding nr. 5/2003: Produksjonen av petroleum i januar var 23,4 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,5 millionar Sm3 o.e. olje, 7,0 millionar Sm3 o.e. gass og 1,8 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i januar var om lag 2 948 000 fat stabilisert olje, om lag 179 000  fat NGL og om lag 189 000  fat kondensat.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, februar 2003
Førebels produksjonsoversikt for februar viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 3 050 000 fat olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av april 2003.

Oppdatert: 07.01.2010