juli 2003

05.09.2003 Pressemelding nr. 21/2003: Produksjonen av petroleum i juli var 21,7 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,0 millionar Sm3 o.e. olje, 5,6 millionar Sm3 o.e. gass og 2,0 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i juli var om lag 2 840 000 fat stabilisert olje, om lag 196 000  fat NGL og om lag 217 000  fat kondensat.

Så langt i 2003 er den totale produksjonen om lag 151,8 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 96,9 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 13,4 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 41,4 millionar Sm3 o.e. Produksjonen i juli var omlag 20 prosent høgare enn produksjonen i juni.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, august 2003
Førebels produksjonsoversikt for august viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 735 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av oktober 2003.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010