mai 2003

04.07.2003 Pressemelding nr. 13/2003: Produksjonen av petroleum i mai var 21,2 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,0 millionar Sm3 o.e. olje, 5,2 millionar Sm3 o.e. gass og 2,0 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i mai var om lag 2 838 000 fat stabilisert olje, om lag 197 000  fat NGL og om lag 202 000  fat kondensat.

Produksjonen i mai i år var 5 prosent lågare enn produksjonen i mai i fjor. Både olje- og gassproduksjonen var lågare.


Oljeproduksjon norsk sokkel jan - mai 2003


Så langt i 2003 er den totale produksjonen om lag 112,0 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 70,6 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 9,8 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 31,6 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for heile sokkelen pr. månad og år.


Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, juni 2003

Førebels produksjonsoversikt for juni viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 605 000 fat  olje. Dette er omlag 300.000 tusen fat lågare enn dagsproduksjonen i juni i fjor. Den låge produksjonen skyldes planlagt vedlikehald på fleire felt, blant anna på Troll. Endelege produksjonstal vart gjort offentleg i begynnelsen av august 2003.

 

Kontaktinformasjon
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.