Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

oktober 2003

08.12.2003 Pressemelding nr. 28/2003: Produksjonen av petroleum i oktober var 22,9 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 13,9 millionar Sm3 o.e. olje, 6,9 millionar Sm3 o.e. gass og 2,2 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i oktober var om lag 2 816 000 fat stabilisert olje, om lag 220 000  fat NGL og om lag 230 000  fat kondensat.

Så langt i 2003 er den totale produksjonen om lag 214,6 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 136,9 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 19,2 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 58,5 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, november 2003
Førebels produksjonsoversikt for november viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 982 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av januar 2004.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010