Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

september 2003

07.11.2003 Pressemelding nr. 27/2003: Produksjonen av petroleum i september var 19,8 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 12,8 millionar Sm3 o.e. olje, 5,4 millionar Sm3 o.e. gass og 1,6 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i september var om lag 2 689 000 fat stabilisert olje, om lag 169 000  fat NGL og om lag 163 000  fat kondensat.

Så langt i 2003 er den totale produksjonen om lag 191,7 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 123,0 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 17,0 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 51,7 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, oktober 2003
Førebels produksjonsoversikt for oktober viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 880 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av desember 2003.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77

Oppdatert: 07.01.2010