Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

april 2004

11.06.2004 Pressemelding nr. 12/2004: Produksjonen av petroleum i april var 21,6 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 13,7 millionar Sm3 o.e. olje, 6,2 millionar Sm3 o.e. gass og 1,7 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i april var om lag 2 873 000 fat stabilisert olje, om lag 180 000  fat NGL og om lag 180 000  fat kondensat.

Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 92,2 millionar Sm3 o.e. Av dette utgjorde oljeproduksjonen rundt 56,1 millionar Sm3 o.e., kondensat og NGL rundt 7,7 millionar Sm3 o.e., og gass for sal rundt 28,4 millionar Sm3 o.e.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs fakta-sider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, mai 2004
Førebels produksjonsoversikt for mai viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 876 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av juli 2004.


Kontaktinformasjon
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77 

Oppdatert: 07.01.2010