august 2004

12.10.2004 Pressemelding 17/2004: I august ble det produsert 17,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,1 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Lavere produksjon skyldes planlagt vedlikeholdsstans på en rekke felt sammen med tekniske problemer på andre felt. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i august var ca. 2 539 000 fat olje, ca. 107 100 fat NGL og ca. 86 200 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
August 2004 12,5 4,5 0,4 0,5 17,9
August 2003 13,3 4,6 1,0 0,9 20,0
Differanse -0,8 -0,3 -0,6 -0,4 -2,1


Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 174,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,1 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 110,7 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 0,6 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-aug 2004 110,7 50,0 7,0 7,2 174,9
Jan-aug 2003 110,1 46,3 8,0 7,4 171,8
Differanse 0,6 3,7 -1,0 -0,2 3,1


Foreløpig produksjonsoversikt for september viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,598 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av november 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

 

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.