Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

august 2004

12.10.2004 Pressemelding 17/2004: I august ble det produsert 17,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,1 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Lavere produksjon skyldes planlagt vedlikeholdsstans på en rekke felt sammen med tekniske problemer på andre felt. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i august var ca. 2 539 000 fat olje, ca. 107 100 fat NGL og ca. 86 200 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
August 2004 12,5 4,5 0,4 0,5 17,9
August 2003 13,3 4,6 1,0 0,9 20,0
Differanse -0,8 -0,3 -0,6 -0,4 -2,1


Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 174,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,1 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 110,7 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 0,6 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-aug 2004 110,7 50,0 7,0 7,2 174,9
Jan-aug 2003 110,1 46,3 8,0 7,4 171,8
Differanse 0,6 3,7 -1,0 -0,2 3,1


Foreløpig produksjonsoversikt for september viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,598 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av november 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

 

Oppdatert: 16.12.2009