Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

desember 2004

11.02.2005 Pressemelding 3/2005: I desember ble det produsert 23,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,5 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Petroleumsproduksjon norsk sokkel 2003-2004


Lavere produksjon skyldes utblåsningen på Snorre A og tekniske problemer på en del felt.  Gjennomsnittlig dagsproduksjon i desember var ca. 2 578 000 fat olje, ca. 280 500 fat NGL og ca. 158 900 fat kondensat.
Nafta er nå inkludert i NGL summene (tidligere inkludert i kondensat).

I 2004 ble den totale produksjonen om lag 264,0 millioner Sm3 o.e. Dette er 1,5 millioner Sm3 o.e. høyere enn i 2003. Økningen skyldes produksjon fra nye felt. Det er i dette tidsrommet produsert 162,8 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 3,0 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Desember 2004 12,7 8,1 0,8 1,4 23,0
Desember 2003 14,6 7,6 1,0 1,3 24,5
Differanse -1,9 0,5 -0,2 0,1 -1,5


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-des 2004 162,8 78,5 9,1 13,6 264,0
Jan-des 2003 165,5 73,1 11,0 12,9 262,5
Differanse -2,7 +5,3 -1,9 0,7 +1,5


Foreløpig produksjonsoversikt for januar 2005 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,582 millioner fat olje og 0,412 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av mars 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77 

Oppdatert: 16.12.2009