desember 2004

11.02.2005 Pressemelding 3/2005: I desember ble det produsert 23,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,5 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Petroleumsproduksjon norsk sokkel 2003-2004


Lavere produksjon skyldes utblåsningen på Snorre A og tekniske problemer på en del felt.  Gjennomsnittlig dagsproduksjon i desember var ca. 2 578 000 fat olje, ca. 280 500 fat NGL og ca. 158 900 fat kondensat.
Nafta er nå inkludert i NGL summene (tidligere inkludert i kondensat).

I 2004 ble den totale produksjonen om lag 264,0 millioner Sm3 o.e. Dette er 1,5 millioner Sm3 o.e. høyere enn i 2003. Økningen skyldes produksjon fra nye felt. Det er i dette tidsrommet produsert 162,8 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 3,0 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Desember 2004 12,7 8,1 0,8 1,4 23,0
Desember 2003 14,6 7,6 1,0 1,3 24,5
Differanse -1,9 0,5 -0,2 0,1 -1,5


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-des 2004 162,8 78,5 9,1 13,6 264,0
Jan-des 2003 165,5 73,1 11,0 12,9 262,5
Differanse -2,7 +5,3 -1,9 0,7 +1,5


Foreløpig produksjonsoversikt for januar 2005 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,582 millioner fat olje og 0,412 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av mars 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD:
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77 

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.