januar 2004

10.03.2004 Pressemelding nr. 4/2004: Produksjonen av petroleum i januar var 24,3 millionar standardkubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e.). Av dette var rundt 14,5 millionar Sm3 o.e. olje, 7,6 millionar Sm3 o.e. gass og 2,2 millionar Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Gjennomsnittleg dagsproduksjon i januar var om lag 2 948 000 fat stabilisert olje, om lag 207 000  fat NGL og om lag 231 000  fat kondensat.

Ver merksam på at tabell med oppdaterte produksjonstal for norsk sokkel nå er flytta til ODs faktasider.

Førebels produksjonstal frå norsk kontinentalsokkel, februar 2004
Førebels produksjonsoversikt for februar viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på om lag 2 988 000 fat  olje. Endelege produksjonstal vil bli gjort offentleg i begynnelsen av april 2004.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf. 51 87 60 77
 

Oppdatert: 07.01.2010