Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juli 2004

09.09.2004 Pressemelding 16/2004: Produksjonstall fra norsk kontinentalsokkel, juli 2004 - I juli ble det produsert 14,3 millioner Sm3 olje på norsk sokkel. Dette er 0,3 millioner Sm3 høyere enn i samme tidsrom i fjor. Produksjonen av olje er så langt i 2004 stabilt med gjennomsnittlig 2,9 millioner fat per dag.

Oljeproduksjon 2004Ekofisk og Troll er de to størse produsentene i juli. Begge felt produserte 1,5 millioner Sm3.

I juli ble det produsert 21,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,2 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor. Gjennomsnittlig dagsproduksjoni juli var ca. 2 900 000 fat olje, ca. 203 600 fat NGL og ca. 178 500 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juli 2004 14,3 5,3 0,9 1,0 21,5
Juli 2003 14,0 5,6 1,1 1,0 21,7
Differanse 0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,2

Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 156,6 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,9 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 98,1 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 0,9 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-juli 2004 98,1 45,3 6,5 6,7 156,6
Jan-juli 2003 96,8 41,4 7,0 6,5 151,7
Differanse 1,3 3,9 -0,5 0,2 4,9


Foreløpig produksjonsoversikt for august viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,558 millioner fat olje. Dette er lavere enn normalt grunnet planlagte nedstengninger.  Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av oktober 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77   

Oppdatert: 16.12.2009