juni 2004

11.08.2004 Pressemelding 15/2004: Produksjonstall fra norsk kontinentalsokkel, juni 2004I juni ble det produsert 20,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e) fra norsk sokkel. Dette er 2,8 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjoni juni var cirka 2 885 000 fat olje, cirka 198 300 fat NGL og cirka 181 500 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juni 2004 13,8 5,3 0,9 0,9 20,9
Juni 2003 12,3 4,2 0,8 0,8 18,1
Differanse 1,5 1,1 0,1 0,1 2,8

Produksjonen av olje og gass på sokkelen holder seg stabil. Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 135,1 millioner Sm3 o.e. Dette er 5,0 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor.

Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 83,8 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 0,6 prosent under Oljedirektoratets prognose for same periode.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-juni 2004 83,8 39,9 5,7 5,7 135,1
Jan-juni 2003 82,8 35,8 5,9 5,5 130,1
Differanse 1,0 4,2 -0,2 0,2 5,0


Foreløpig produksjonsoversikt for juli viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,924 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av september 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77
 

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.