Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juni 2004

11.08.2004 Pressemelding 15/2004: Produksjonstall fra norsk kontinentalsokkel, juni 2004I juni ble det produsert 20,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e) fra norsk sokkel. Dette er 2,8 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjoni juni var cirka 2 885 000 fat olje, cirka 198 300 fat NGL og cirka 181 500 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juni 2004 13,8 5,3 0,9 0,9 20,9
Juni 2003 12,3 4,2 0,8 0,8 18,1
Differanse 1,5 1,1 0,1 0,1 2,8

Produksjonen av olje og gass på sokkelen holder seg stabil. Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 135,1 millioner Sm3 o.e. Dette er 5,0 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor.

Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 83,8 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 0,6 prosent under Oljedirektoratets prognose for same periode.


Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-juni 2004 83,8 39,9 5,7 5,7 135,1
Jan-juni 2003 82,8 35,8 5,9 5,5 130,1
Differanse 1,0 4,2 -0,2 0,2 5,0


Foreløpig produksjonsoversikt for juli viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,924 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av september 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontaktperson i OD:
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77
 

Oppdatert: 16.12.2009