mai 2004

09.07.2004 Pressemelding 14/2004: Produksjonen av olje og gass på sokkelen er stabilt. I mai ble det produsert 21,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,8 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Produksjonen i mai fordeler seg på 14,1 millioner Sm3 olje, 6,1 millioner Sm3 o.e. gass og 1,8 millioner Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Produksjonen av stabilisert olje holder seg på platået som vi har hatt siden 1995/96. I mai utgjorde gjennomsnittlig dagsproduksjon av stabilisert olje også 2,9 millioner fat per dag.

Produksjon av petroleum mai 2004Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 114,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 2 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 70,1 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 1 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Foreløpig produksjonsoversikt for juni viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,88 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av august 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Produksjon av stabilisert olje


Kontakt i OD

Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.