Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

mai 2004

09.07.2004 Pressemelding 14/2004: Produksjonen av olje og gass på sokkelen er stabilt. I mai ble det produsert 21,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,8 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Produksjonen i mai fordeler seg på 14,1 millioner Sm3 olje, 6,1 millioner Sm3 o.e. gass og 1,8 millioner Sm3 o.e. NGL og kondensat.

Produksjonen av stabilisert olje holder seg på platået som vi har hatt siden 1995/96. I mai utgjorde gjennomsnittlig dagsproduksjon av stabilisert olje også 2,9 millioner fat per dag.

Produksjon av petroleum mai 2004Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 114,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 2 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt i tillegg til en positiv produksjonsutvikling på flere felt. Det er i dette tidsrommet produsert 70,1 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 1 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Foreløpig produksjonsoversikt for juni viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,88 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av august 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Produksjon av stabilisert olje


Kontakt i OD

Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 04.09.2009