Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

november 2004

13.01.2005 Pressemelding 2/2005: I november ble det produsert 22,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,6 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor. Lavere produksjon skyldes tekniske problemer på flere felt.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i november var ca. 2 766 000 fat olje, ca. 256 300 fat NGL og ca. 195 300 fat kondensat.

 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
November 2004 13,2 7,5 0,9 1,1 22,8
November 2003 14,0 7,1 1,1 1,1 23,4
Differanse -0,8 0,4 0,2 0,0 -0,6


Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 241,0 millioner Sm3 o.e. Dette er 2,9 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt. Det er i dette tidsrommet produsert 150,1 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 2,1 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-nov 2004 150,1 70,4 9,5 11,0 241,0
Jan-nov 2003 150,9 65,6 11,1 10,6 238,1
Differanse -0,8 4,8 -1,6 0,4 2,9


Foreløpig produksjonsoversikt for desember viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,582 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av februar 2005.

Oljeproduksjon 2004

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009