Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

oktober 2004

08.12.2004 Pressemelding 20/2004: I oktober ble det produsert 22,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,4 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Lavere produksjon skyldes planlagt vedlikeholdsstans på en rekke felt, tekniske problemer og streik. Produksjon fra gasskondensatfeltet Frigg sluttet 26 oktober etter 27 års produksjon. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i oktober var ca. 2 798 000 fat olje, ca. 227 400 fat NGL og ca. 184 900 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Oktober 2004 13,8 6,7 0,9 1,1 22,5
Oktober 2003 13,9 6,8 1,1 1,1 22,9
Differanse -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,4


Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 216,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 1,5 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes produksjon fra nye felt. Det er i dette tidsrommet produsert 136,9 millioner Sm3 stabilisert olje, kun 1,6 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-okt 2004 136,9 61,5 8,5 9,3 216,2
Jan-okt 2003 136,9 58,5 9,9 9,4 214,7
Differanse 0,0 3,0 -1,4 -0,1 1,5


 

 Total petroleumsproduksjon


Foreløpig produksjonsoversikt for november viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,784 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av januar 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009