Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

september 2004

09.11.2004 Pressemelding 19/2004: I september ble det produsert 18,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Lavere produksjon skyldes planlagt vedlikeholdsstans på en rekke felt, tekniske problemer og streik. Produksjon fra gasskondensatfeltet Kvitebjørn tok til i september, temmelig nøyaktig ti år etter at feltet ble påvist. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i september var ca. 2 599 000 fat olje, ca. 149 100 fat NGL og ca. 134 700 fat kondensat.Oljerate

 

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
September 2004 12,4 4,9 0,6 0,7 18,7
September 2003 12,8 5,4 0,8 0,8 19,8
Differanse -0,4 -0,5 -0,2 -0,1 -1,1

 

Så langt i 2004 er den totale produksjonen om lag 193,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 1,9 millioner Sm3 o.e. høyere enn i samme tidsrom i fjor. Økningen skyldes blant annet produksjon fra nye felt. Det er i dette tidsrommet produsert 123,1 millioner Sm3 stabilisert olje, 1,3 % under Oljedirektoratets prognose for samme periode.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-sep 2004 123,1 54,8 7,6 8,2 193,7
Jan-sep 2003 123,0 51,7 8,8 8,3 191,8
Differanse 0,1 3,1 -1,2 -0,1 1,9


Foreløpig produksjonsoversikt for oktober viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,810 millioner fat olje. Endelige produksjonstall vil bli offentliggjort i begynnelsen av desember 2004.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie pr. felt og for hele sokkelen pr. måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009