Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

april 2005

10.06.2005 Pressemelding 12/2005 I april ble det produsert 22,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,5 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i april var cirka 2 703 000 fat olje, cirka 277 000 fat NGL og cirka 161 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
April 2005 12,9 7,5 0,8 1,3 22,5
April 2004 13,7 6,4 0,8 1,0 22,0
Differanse -0,8 1,1 0,0 0,3 0,5
 

Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 89,3 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,8 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-april 2005 50,8 30,2 2,9 5,4 89,3
Jan-april 2004 56,1 29,0 3,5 4,6 93,2
Differanse -5,3 1,2 -0,6 0,8 -3,8


Foreløpig produksjonsoversikt for mai viser en nedgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,663 millioner fat olje og 0,368 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for mai vil bli offentliggjort i begynnelsen av juli 2005.

Norsk oljeproduksjon januar 2004 - april 2005

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

 

Oppdatert: 16.12.2009