Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

august 2005

07.10.2005 Pressemelding 20/2005: I august ble det produsert 20,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,8 millioner Sm3 o.e. (16 prosent) høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i august var cirka  2 509 000 fat olje, cirka 267 000 fat NGL og cirka 134 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
August 2005 12,4 6,3 0,7 1,3 20,7
August 2004 12,5 4,4 0,4 0,7 17,9
Differanse -0,1 1,9 0,3 0,6 2,8


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 170,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 5,6 millioner Sm3 o.e. (3 prosent) lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e
Jan-aug 2005 99,6 55,3 5,7 10,3 170,9
Jan-aug 2004 110,7 50,9 6,2 8,7 176,5
Differanse -11,1 4,4 -0,5 1,6 -5,6


Foreløpig produksjonsoversikt for september viser stabil produksjon. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,571 millioner fat olje og 0,350 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for september vil bli offentliggjort i begynnelsen av november 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77  

Oppdatert: 16.12.2009