Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

desember 2005

10.02.2006 Pressemelding 5/2006: I desember ble det produsert 23,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,2 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned året før og 1,3 millioner Sm3 o.e. enn måneden før.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i desember var cirka  2 513 000 fat olje, cirka 311 400 fat NGL og cirka 171 200 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Desember 2005 12,4 8,3 0,8 1,6 23,1
Desember 2004 12,7 8,1 0,8 1,4 22,9
Differanse -0,3 0,2 0,0 0,2 0,2
 
I 2005 ble den totale produksjonen om lag 257,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 6,8 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-des 2005 148,1 84,9 8,4 15,7 257,2
Jan-des 2004 162,8 78,5 9,1 13,6 264,0
Differanse -14,6 6,4 -0,7 2,1 -6,8


Foreløpig produksjonsoversikt for januar 2006 viser en oppgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,584 millioner fat olje og 0,452 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for januar 2006 vil bli offentliggjort i begynnelsen av mars 2006.

 

Norsk oljeproduksjon 2005-2006

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009