februar 2005

12.04.2005 Pressemelding 7/2005: I februar ble det produsert 20,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,0 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i februar var  cirka 2 657 000 fat olje, cirka. 283 000 fat NGL og cirka 152 000 fat kondensat.

Reduksjonen i februar skyldes både planlagt vedlikehold, tekniske problemer, redusert produksjon på Snorre samt forsinkelser i gjennomføringen av boreprogram på flere felt.

Testproduksjon fra 34/10-48 S Topas, like nord for Gullfaks, startet i februar.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Februar 2005 11,8 7,0 0,7 1,3 20,8
Februar 2004 13,7 7,1 0,8 1,1 22,8
Differanse -1,9 -0,1 -0,1 0,2 -2,0


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 43,3 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,9 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-feb 2005 24,5 14,8 1,4 2.6 43,3
Jan-feb 2004 28,2 15,0 1,7 2,3 47,2
Differanse 3,7 -0,2 -0,3 0,3 -3,9
Oljeproduksjon jan 2003 - mars 2005


Foreløpig produksjonsoversikt for mars viser en markant økning i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,748 millioner fat olje og 0,469 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for mars vil bli offentliggjort i begynnelsen av mai 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.
Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S
16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.