februar 2005

12.04.2005 Pressemelding 7/2005: I februar ble det produsert 20,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,0 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i februar var  cirka 2 657 000 fat olje, cirka. 283 000 fat NGL og cirka 152 000 fat kondensat.

Reduksjonen i februar skyldes både planlagt vedlikehold, tekniske problemer, redusert produksjon på Snorre samt forsinkelser i gjennomføringen av boreprogram på flere felt.

Testproduksjon fra 34/10-48 S Topas, like nord for Gullfaks, startet i februar.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Februar 2005 11,8 7,0 0,7 1,3 20,8
Februar 2004 13,7 7,1 0,8 1,1 22,8
Differanse -1,9 -0,1 -0,1 0,2 -2,0


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 43,3 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,9 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-feb 2005 24,5 14,8 1,4 2.6 43,3
Jan-feb 2004 28,2 15,0 1,7 2,3 47,2
Differanse 3,7 -0,2 -0,3 0,3 -3,9
Oljeproduksjon jan 2003 - mars 2005


Foreløpig produksjonsoversikt for mars viser en markant økning i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,748 millioner fat olje og 0,469 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for mars vil bli offentliggjort i begynnelsen av mai 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.