Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

februar 2005

12.04.2005 Pressemelding 7/2005: I februar ble det produsert 20,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 2,0 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i februar var  cirka 2 657 000 fat olje, cirka. 283 000 fat NGL og cirka 152 000 fat kondensat.

Reduksjonen i februar skyldes både planlagt vedlikehold, tekniske problemer, redusert produksjon på Snorre samt forsinkelser i gjennomføringen av boreprogram på flere felt.

Testproduksjon fra 34/10-48 S Topas, like nord for Gullfaks, startet i februar.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Februar 2005 11,8 7,0 0,7 1,3 20,8
Februar 2004 13,7 7,1 0,8 1,1 22,8
Differanse -1,9 -0,1 -0,1 0,2 -2,0


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 43,3 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,9 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-feb 2005 24,5 14,8 1,4 2.6 43,3
Jan-feb 2004 28,2 15,0 1,7 2,3 47,2
Differanse 3,7 -0,2 -0,3 0,3 -3,9
Oljeproduksjon jan 2003 - mars 2005


Foreløpig produksjonsoversikt for mars viser en markant økning i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,748 millioner fat olje og 0,469 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for mars vil bli offentliggjort i begynnelsen av mai 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs faktasider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009