Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juli 2005

08.09.2005 Pressemelding 17/2005: I juli ble det produsert 20,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,6 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i juli var cirka 2 576 000 fat olje, cirka 257 000 fat NGL og cirka 139 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juli 2005 12,7 6,2 0,7 1,3 20,8
Juli 2004 14,3 5,6 0,8 1,2 21,9
Differanse -1,6 0,6 -0,1 0,1 -1,1


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 150,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 8,4 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-juli 2005 87,2 48,9 5,1 9,0 150,2
Jan-juli 2004 98,2 46,5 5,9 8,0 158,6
Differanse -11,0 2,4 -0,8 1,0 -8,4

Foreløpig produksjonsoversikt for august viser en liten nedgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,497 millioner fat olje og 0,389 millioner fat NGL og kondensat. Reduksjonen skyldes planlagte aktiviter på flere felt, blant annet var både Visund og Vale stengt i hele august. Endelige produksjonstall for august vil bli offentliggjort i begynnelsen av oktober 2005.


Norsk oljeproduksjon 2005

 

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77 

Oppdatert: 16.12.2009