Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

juni 2005

16.08.2005 Pressemelding 14/2005 I juni ble det produsert 17,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 3,0 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor. Gjennomsnittlig dagsproduksjon i juni var cirka 2 250 000 fat olje, cirka 237 000 fat NGL og cirka 148 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Juni 2005 10,7 5,3 0,7 1,1 17,9
Juni 2004 13,7 5,6 0,8 1,1 21,3
Differanse -3,0 -0,3 -0,1 0,0 -3,4


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 129,3 millioner Sm3 o.e. Dette er 7,3 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes planlagte produksjonsstans på flere felt og tekniske problemer på en del felt.

Oljeproduksjonen i første halvår var 74,5 millioner Sm3 som utgjør gjennomsnittlig 2,6 millioner fat olje per dag.  Dette er 5,6 prosent lavere enn Oljedirektoratets prognose for første halvår.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-Juni 2005 74,5 42,7 4,4 7,7 129,3
Jan-Juni 2004 83,9 40,8 5,1 6,8 136,6
Differanse -9,4 1,9 0,7 0,9 -7,3


Foreløpig produksjonsoversikt for juli viser en oppgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,600 millioner fat olje og 0,374 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for juli vil bli offentliggjort i begynnelsen av september 2005.

Norsk oljeproduksjon Januar 2004-Mai 2005


Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77  

Oppdatert: 16.12.2009