mai 2005

19.07.2005 Pressemelding 13/2005 I mai ble det produsert 22,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,1 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i mai var cirka
2 649 000 fat olje, cirka 239 000 fat NGL og cirka 146 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mai 2005 13,1 7,2 0,7 1,2 22,1
Mai 2004 14,1 6,2 0,8 1.1 22,2
Differanse -1,0 1,0 -0,1 0,1 0,1


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 111,5 millioner Sm3 o.e. Dette er 3,9 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mai 2005 63,8 37,4 3,7 6,6 111,5
Jan-mai 2004 70,1 35,2 4,3 5,7 115,4
Differanse -6,3 2,2 -0,6 0,9 -3,9


Foreløpig produksjonsoversikt for juni viser en nedgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,292 millioner fat olje og 0,289 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for juni vil bli offentliggjort i begynnelsen av august 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77  

Oppdatert: 16.12.2009