mars 2005

11.05.2005 Pressemelding 8/2005 I mars ble det produsert 23,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,4 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i mars var cirka
2 717 000 fat olje, cirka 294 000 fat NGL og cirka 150 000 fat kondensat. Reduksjonen i mars skyldes både  tekniske problemer og redusert produksjon på Snorre og Draugen.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mars 2005 13,4 8,0 0,7 1,4 23,5
Mars 2004 14,2 7,6 0,9 1,2 23,9
Differanse -0,8 0,4 -0,2 0,2 -0,4


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 66,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,3 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mars 2005 37,9 22,7 2,2 4.1 66,9
Jan-mars 2004 42,4 22,5 2,6 3,6 71,2
Differanse -4,5 0,2 -0,4 0,5 -4,3

 
Foreløpig produksjonsoversikt for april viser en økning i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,738 millioner fat olje og 0,426 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for april vil bli offentliggjort i begynnelsen av juni 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77  

Oppdatert: 16.12.2009

Siste nyheter

Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.