Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

mars 2005

11.05.2005 Pressemelding 8/2005 I mars ble det produsert 23,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 0,4 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i mars var cirka
2 717 000 fat olje, cirka 294 000 fat NGL og cirka 150 000 fat kondensat. Reduksjonen i mars skyldes både  tekniske problemer og redusert produksjon på Snorre og Draugen.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Mars 2005 13,4 8,0 0,7 1,4 23,5
Mars 2004 14,2 7,6 0,9 1,2 23,9
Differanse -0,8 0,4 -0,2 0,2 -0,4


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 66,9 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,3 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-mars 2005 37,9 22,7 2,2 4.1 66,9
Jan-mars 2004 42,4 22,5 2,6 3,6 71,2
Differanse -4,5 0,2 -0,4 0,5 -4,3

 
Foreløpig produksjonsoversikt for april viser en økning i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,738 millioner fat olje og 0,426 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for april vil bli offentliggjort i begynnelsen av juni 2005.

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til OD's fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77  

Oppdatert: 16.12.2009