Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

november 2005

13.01.2006 Pressemelding 3/2006 I november ble det produsert 21,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,1 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i november var cirka  2 490 000 fat olje, cirka 302 000 fat NGL og cirka 147 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e
November 2005 11,9 7,8 0,7 1,4 21,8
November 2004 13,2 7,5 0,8 1,3 22,9
Differanse -1,3 0,3 -0,1 -0,1 -1,1


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 233,8 millioner Sm3 o.e. Dette er 7,2 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-nov 2005 135,8 76.4 7,5 14,1 233,8
Jan-nov 2004 150,1 70,4 8,4 12,2 241,0
Differanse -14,3 6,0 -0,8 1,9 -7,2


Foreløpig produksjonsoversikt for desember viser en oppgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,533 millioner fat olje og 0,420 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for desember vil bli offentliggjort i begynnelsen av februar 2006.

Norsk oljeproduksjon 2005

 

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD

Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009