Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

oktober 2005

09.12.2005 Pressemelding 23/2005 I oktober ble det produsert 20,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,9 millioner Sm3 o.e. lavere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i oktober var cirka  2 470 000 fat olje, cirka 244 000 fat NGL og cirka 107 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Oktober 2005 12.2 7,0 0,5 1,2 20,9
Oktober 2004 13.8 6,8 0,8 1,4 22,8
Differanse -1,6 0,2 -0,3 -0,2 -1,9


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 212,0 millioner Sm3 o.e. Dette er 6,1 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-okt 2005 123,9 68,6 6,8 12,7 212,0
Jan-okt 2004 136,9 62,8 7,5 10,9 218,1
Differanse -13,0 5,8 -0,7 1,8 -6,1


Foreløpig produksjonsoversikt for november viser en liten oppgang i produksjonen. Gjennomsnittlig dagsproduksjon er om lag 2,518 millioner fat olje og 0,414 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for november vil bli offentliggjort i begynnelsen av januar 2006.

 

Norsk oljeproduksjon 2005

 

Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.

 

Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009