Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

september 2005

08.11.2005 Pressemelding 21/2005 I september ble det produsert 20,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e). Dette er 1,6 millioner Sm3 o.e. høyere enn produksjonen i samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i september var cirka  2 541 000 fat olje, cirka 259 000 fat NGL og cirka 122 000 fat kondensat.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
September 2005 12,1 6,7 0,6 1,2 20,5
September 2004 12,4 5,1 0,5 0,9 18,9
Differanse -0,3 1,6 0,1 0,3 1,6


Så langt i 2005 er den totale produksjonen om lag 191,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 4,2 millioner Sm3 o.e. lavere enn i samme tidsrom i fjor. Nedgangen skyldes produksjonsstans og tekniske problemer på en del felt.

Olje Gass Kondensat NGL SUM
Tidsrom mill.Sm3 mrd.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3 mill.Sm3o.e.
Jan-sep 2005 111,7 61,7 6,3 11,5 191,2
Jan-sep 2004 123,1 56,0 6,8 9,5 195,4
Differanse -11,4 5,7 -0,5 2,0 -4,2


Foreløpig produksjonsoversikt for oktober viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 2,503 millioner fat olje og 0,334 millioner fat NGL og kondensat. Endelige produksjonstall for oktober vil bli offentliggjort i begynnelsen av desember 2005.

 

Norsk oljeproduksjon 2005


Vær oppmerksom på at tabell med oppdaterte produksjonstall for norsk sokkel nå er flyttet til ODs fakta-sider. Oversikten viser nå komplett historie per felt og for hele sokkelen per måned og år.


Kontakt i OD
Rune Hult, tlf: 51 87 60 77

Oppdatert: 16.12.2009